tijd: 10.30-14 uur     Inschrijving via deze site of bij Esther van Hees: esther.van.hees@hotmail.com